Välisriigi kodaniku jahivõimalustest:
 
Vastavalt Eesti seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba. Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus. Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubid. Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, siis kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass. Relva võib ka laenata kohalik jahimees jahipidamiseks.
EJS volitatud esindajad:
  • MTÜ JÕGEVAMAA JAHIMEESTE ÜHING
    Kurista küla, Jõgeva maakond
    tel. 53 440 858 Mati Kepp mati.kepp@gmail.com
Välisriigi kodaniku jahitunnistuse väljastamine 6,5€
kiirkorras (3 tööpäeva) 13€
välisriigi kodaniku suuruluki laskekatse tunnistus 4€